7 misvattingen over Laserchirurgie

Je vraagt je misschien af “wat zijn de 7 misvattingen over laserchirurgie?”. Laserchirurgie is een zeer geavanceerde techniek om helder zicht te krijgen zonder bril of contactlenzen. In de ogen van velen lijkt ooglaseren een zeer complexe ingreep waardoor er vaak verwarring en misvattingen ontstaan. Een gebrek aan kennis en uitleg ligt vaak aan de basis van deze misvattingen. Om deze misvattingen uit de weg te ruimen en nutteloze zorgen te voorkomen, volgt hier laserchirurgie voor ogen uitgelegd:

Complicaties zijn frequent en ernstig

Laserchirurgie is een zeer veilige procedure. Natuurlijk is geen enkele operatie risicovrij, maar bij laserchirurgie is de kans op een complicatie bijna weg te cijferen vergeleken met de potentiële voordelen die deze techniek te bieden heeft. De behandeling is veilig, pijnloos en eenvoudig en de nodige maatregelen worden steeds getroffen om maximale veiligheid en comfort te kunnen garanderen. In de handen van een ervaren chirurg die de nieuwste apparatuur ter beschikking heeft, ligt de kans op zelfs de kleinste complicatie rond de 1/1000.

Laserchirurgie is enkel voor mensen met bijziendheid

Met de huidige technologie is het mogelijk om mensen met bijziendheid, verziendheid, astigmatisme en presbyopie te behandelen.

Laserchirurgie is niet mogelijk bij veertigplussers die een leesbril nodig hebben

Op de dag van vandaag is het wel degelijk mogelijk om mensen met presbyopie die ouder dan 40 jaar zijn, te behandelen. Alsook mensen met ver – en bijziendheid, met of zonder astigmatisme.

De behandeling is niet permanent

Uit lange termijnstudies blijkt dat eens er veranderingen aan de architectuur van de cornea zijn aangebracht, deze permanent zijn. Nochtans is een oog een onderdeel van ons lichaam dat, net zoals alle andere organen, verandert naarmate we ouder worden. Deze veranderingen blijken echter miniem en hebben amper invloed op je zicht. Na de leeftijd van 50 jaar verandert je visus slechts met een halve dioptrie per 10 jaar.

Je kan te oud zijn voor laserchirurgie

Of je een geschikte kandidaat bent voor een laserbehandeling hangt niet af van je leeftijd, maar van de gezondheid van je oog. Indien deze door de arts is onderzocht en goedgekeurd komt elke patiënt ongeacht de leeftijd in aanmerking voor laserchirurgie.

Van laserchirurgie kan je blind worden

De kans dat je blind wordt door een laserbehandeling is extreem klein. Je hebt immers meer kans om blind te worden door een jaar lang elke maand contactlenzen te dragen, dan door laserchirurgie te ondergaan.

Door laserchirurgie kan je zicht slechter worden dan voorheen.

Je vermogen om goed te kunnen zien voor de operatie kan je op verschillende manieren interpreteren:
Langs de ene kant heb je het zien zonder bril of lenzen. De kans dat je zonder bril slechter zal zien dan je deed zonder bril voor de laserbehandeling is virtueel onmogelijk.
Natuurlijk is het ook de bedoeling dat je minstens even goed kan zien zonder bril, dan je deed met bril voorheen. De kans dat dit niet lukt is eveneens zeer laag.

Boek een gratis beoordeling bij ons.

Home » 7 misvattingen over Laserchirurgie

Ben je geschikt voor oogcorrectie?

-

Our life-changing treatments aren't suitable for everyone.

The first step is to take a quick online quiz so you can find out whether you can benefit.

Our most popular procedures

  • SMILE
  • LASIK
  • Lens replacement costs

What our patients say…

“From -11 in both eyes to perfect vision without lenses or glasses… Truly fantastic! Fantastic doctor and practice!”
Testimonial-Foto für Augenlaserbehandlung in Antwerpen mit dem Goes OogCentrum.I.M
“Very satisfied with my treatment at the Goes Eye Center! Thank you very much for this qualitative intervention, the efficient service and the smooth communication.”
Testimonial-Foto für Augenlaserbehandlung in Antwerpen mit dem Goes OogCentrum.J.S
" The staff and Dr. Goes rightly put you at ease.
The treatment was completely painless. I should have done this treatment much sooner!

Highly recommended for everyone, the result is FANTASTIC!”

Testimonial-Foto für Linsenchirurgie mit dem Goes OogCentrum.K. D

We have replaced the images of real patients who provided these testimonials to protect their privacy.

Discover if you can be free from glasses and contact lenses

The best way to find out if laser eye treatment is right for you is to have a free assessment. We'll examine your eyes and get a clear answer from our experts on your suitability and laser vision correction options