Nieuwe vorm van laserchirurgie: Presbyond Laser Blended Vision

Presbyond Laser Blended Vision is een nieuwe vorm van laserchirurgie, specifiek gericht op mensen met ouderdomsverziendheid, ook wel presbyopie genaamd.

PRESBYOPIE: WAT IS HET?

Presbyopie is een ouderdomsverschijnsel dat stilaan begint op te treden vanaf een leeftijd van 40 jaar. De kristallens verliest zijn elasticiteit waardoor het boller worden van de lens, ook wel accommoderen, steeds stroever verloopt. Het accommodatievermogen van de lens is echter een vereiste om nabijgelegen voorwerpen scherp te kunnen waarnemen.

Je kan dit verschijnsel zelf opmerken. Bij presbyopie wordt lezen namelijk comfortabeler bij een grotere leesafstand. Een leesbril wordt een niet te missen hulpmiddel. Behalve wanneer je licht bijziend bent. Dan zal lezen zonder bril net gemakkelijker gaan dan met bril. Je zal de bril dus regelmatig afzetten om te kunnen lezen.

BRILLOZE OPLOSSING VOOR PRESBYOPIE

Wens je echter niet steeds te hoeven zoeken naar een leesbril, of wens je onafhankelijk te zijn van contactlenzen en een bril, dan kan Presbyond Laser Blended Vision een oplossing zijn. Deze methode is gebaseerd op de conventionele methode van monovisie. Hierbij wordt één oog gecorrigeerd om veraf gelegen voorwerpen scherp waar te nemen, terwijl het andere oog gecorrigeerd wordt voor scherp zich op nabijgelegen afstand (30-50 cm voor het oog). Deze methode wordt ook soms bij contactlenzen toegepast.

Deze correctiemethode heeft als voornaamste nadeel dat voorwerpen op tussenafstand wazig waargenomen worden. Kijken op een computerscherm wordt met andere woorden als onscherp ervaren. Laat de computer nu net een niet te missen technologie in het hedendaagse leven zijn.

De Duitse fabrikant Zeiss speelt hier sinds 2009 op in met de ontwikkeling van de Presbyond Laser Blended Vision. Deze techniek zorgt voor een overgangszone (blended vision) tussen beide ogen. Opnieuw wordt één oog voor ver gecorrigeerd, maar met een speling tot scherp zien op een afstand van 50 centimeter voor het oog. Het ene oog neemt dus zowel verafgelegen voorwerpen scherp waar als voorwerpen op tussenafstand.

Het andere oog wordt gecorrigeerd zodat voorwerpen gelegen op een afstand van 30 tot 50 centimeter voor het oog scherp waargenomen worden. Tussenafstand wordt dus door beide ogen scherp gezien waardoor dieptezicht mogelijk is. Onderstaande figuren tonen het verschil tussen de twee methodieken aan.

Wazige zone tussen 2 ogen bij Presbyond

Conventionele monovisie

Voorstelling van blended zone bij presbyond blended vision laserchirurgie

Presbyond Laser Blended Vision

HOE WERKT DEZE NIEUWE OOGLASERTECHNIEK?

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het vergroten van de scherptediepte van de ogen. Scherptediepte of velddiepte is de afstand waarop het oog acceptabel scherp ziet.

Een grotere scherptediepte zorgt ervoor dat niet enkel een veraf gelegen voorwerp scherp waargenomen wordt, maar ook een voorwerp op tussenafstand, of dat niet alleen een nabijgelegen voorwerp scherp waargenomen wordt, maar ook een voorwerp op tussenafstand.

De Presbyond Laser Blended Vision vergroot de scherptediepte door het verhogen van sferische aberratie. Wanneer een bundel evenwijdige lichtstralen invalt op het oog, zullen de lichtstralen bijgevolg niet samenkomen in één punt. De buitenste zones van de oog breken het licht namelijk sterker dan in het centrum.

Aangezien te veel sferische aberratie een negatieve invloed heeft op de beeldkwaliteit, is de mate waarin scherptediepte verhoogd kan worden gelimiteerd. Daarom wordt de scherptediepte voor beide ogen afzonderlijk vergroot met een begrenzing tot tussenafstand.

PRESBYOND LASER BLENDED VISION IN DE PRAKTIJK

Presbyond Laser Blended Vision wordt sinds 2021 toegepast door Dr. Goes Frank Jr. in het Laser Vision Clinics (LVC) te Deurne.

Aan de hand van een excimerlaser worden beide ogen gecorrigeerd. De patiënt kijkt gedurende de ingreep naar een fixatielichtje. Oogbewegingen worden automatisch gecorrigeerd door een eyetracker. De behandeling duurt in totaal ongeveer 30 minuten, waarvan het laseren slechts enkele seconden duurt.

Idealiter wordt het oog voor ver gecorrigeerd tot planosterkte, namelijk een sterkte van 0.00 dioptrie. Het oog voor nabij wordt gecorrigeerd tot een sterkte gelijk aan -1.50 dioptrie. Het oog voor nabij zal na de ingreep dus licht bijziend zijn.

WELK OOG IS DOMINANT?

De keuze voor het oog dat gecorrigeerd wordt voor verafgelegen voorwerpen, wordt bepaald door de dominantie van het oog. Het dominante oog is het voorkeursoog van de patiënt. Net zoals je een voorkeurshand hebt, kan je ook een voorkeur hebben voor het gebruik van een bepaald oog.

Je kan de dominantie van het oog testen door naar een veraf gelegen voorwerp te kijken. Ondertussen maak je met jouw twee handen een kleine opening. Breng de handen dichterbij tot het hoofd terwijl je naar het voorwerp blijft kijken. Het oog waarvoor de opening van jouw handen geplaatst wordt, is het dominante oog.

Niet iedereen heeft een dominant oog. Indien er geen duidelijke dominantie aanwezig is, kan de Presbyond Laser Blended Vision niet toegepast worden.

Presbyopen met een vertecorrectie tussen -8.00 dioptrie (bijziend) en +2.00 dioptrie (verziend), een astigmatisme van maximum 2.00 dioptrie én een duidelijke dominantie komen in wel in aanmerking voor deze ingreep. Een grondig vooronderzoek is aangewezen opdat de oogchirurg zijn advies hieromtrent kan formuleren.

HERSTELPERIODE NA DE INGREEP

Na de ingreep volgt een periode van herstel- en adaptatie. Eerstdaags kan er discomfort en een gevoel van droge ogen optreden. Het door de laser bewerkte hoornvlies is namelijk licht gezwollen en moet eerst herstellen van de ingreep.

Nadien volgt een adaptatieperiode waarbij de hersenen leren om de verschillende beelden van de twee ogen toch als één beeld scherp waar te nemen. De hersenen ontvangen namelijk twee verschillende beelden doordat de ogen anders gecorrigeerd zijn.

In de adaptatieperiode kan de gezichtsscherpte fluctueren. De ene dag kan de patiënt de voorwerpen veraf gelegen scherp waarnemen, terwijl lezen moeilijk is. De andere dag kan net het tegenovergestelde waargenomen worden waarbij het nabijzicht beter is dan het verzicht. Hierbij moet in acht genomen worden om toch steeds met beide ogen samen te kijken. Pas dan kunnen de hersenen zich aanpassen. Soms kan een tijdelijke bril helpen om de adaptatieperiode te overbruggen.

De duur van deze periode is afhankelijk van de pre-operatieve situatie. Patiënten die voor de ingreep wazig zicht hadden voor ver, adapteren het snelst. Wanneer een patiënt veraf gelegen voorwerpen nog scherp kon waarnemen zonder bril, zal de adaptatie trager verlopen. Over het algemeen duurt het een viertal maanden eer de hersenen zich volledig aangepast hebben.

Niettegenstaande zijn de resultaten van de techniek heel positief. Waar de conventionele monovisie techniek door middel van contactlenzen getolereerd wordt door ongeveer 59 – 67 % van de patiënten, wordt de Presbyond lasertechniek door meer dan 95 % van de patiënten aanvaard.

 

DOEL VAN PRESBYOND LASER BLENDED VISION

Het doel van de ingreep is om zoveel als mogelijk onafhankelijk te zijn van (lees)bril of contactlenzen. Soms kan een bril nog nodig zijn bij het lezen van heel kleine letters, of bij beperkte lichtomstandigheden, maar dit is eerder in uitzonderlijke situaties het geval.

Home » Nieuwe vorm van laserchirurgie: Presbyond Laser Blended Vision

Ben je geschikt voor oogcorrectie?

De eerste stap nemen

Onze levensveranderende behandelingen zijn niet voor iedereen geschikt.

De eerste stap is om een ​​snelle online quiz te doen, zodat u kunt zien of u hiervan kunt profiteren.

Onze meest populaire procedures

  • SMILE
  • LASIK
  • Lensvervanging

Wat onze patiënten zeggen…

“Van -11 aan beide ogen naar een perfect zicht zonder lenzen of bril… Werkelijk fantastisch! Fantastische arts en praktijk!”
Testimonial-Foto für Augenlaserbehandlung in Antwerpen mit dem Goes OogCentrum.I.M
“Heel tevreden over mijn behandeling bij het Goes Oogcentrum! Hartelijk bedankt voor deze kwalitatieve ingreep, de efficiënte dienstverlening en de vlotte communicatie.”
Testimonial-Foto für Augenlaserbehandlung in Antwerpen mit dem Goes OogCentrum.J.S
“ Het personeel en dokter Goes stellen je terecht gerust.
De behandeling verliep volledig pijnloos. Ik had deze behandeling veel vroeger moeten doen!

Een aanrader voor iedereen, het resultaat is FANTASTISCH!”

Testimonial-Foto für Linsenchirurgie mit dem Goes OogCentrum.K. D

We hebben de afbeeldingen vervangen van echte patiënten die deze getuigenissen hebben verstrekt om hun privacy te beschermen.

ontdek of U verlost kan worden van Uw bril en/of Uw contactlenzen

Een gratis evaluatie is de beste manier om erachter te komen of ooglaseren een goede optie voor u is. We onderzoeken uw ogen en bespreken met onze deskundigen of u geschikt bent voor een ooglaserbehandeling en wat uw opties zijn.